QCVN 6-3:2010/BYT – 0905 527 089

Kính gửi: Quý khách hàng, Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – Vietcert xin gửi tới Quý Khách hàng lời chúc sức khoẻ và thịnh vượng. VietCert – Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là...
Read More..

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA NHẬP KHẨU – MR TƯỞNG – 0905 849 007

Trước tiên, Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert (“VietCert”) xin gửi tới Quý Đơn vị lời chúc sức khoẻ và thịnh vượng. Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert là Tổ chức chứng nhận của Việt Nam được Tổng...
Read More..

Chứng nhận hợp khăn giấy(Mr Tưởng_ 0905 849 007)

Trước tiên, Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert (“VietCert”) xin gửi tới Quý Đơn vị lời chúc sức khoẻ và thịnh vượng. Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert là Tổ chức chứng nhận của Việt Nam được Tổng...
Read More..

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA NHẬP KHẨU – MR TƯỞNG – 0905 849 007

Trước tiên, Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert (“VietCert”) xin gửi tới Quý Đơn vị lời chúc sức khoẻ và thịnh vượng. Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert là Tổ chức chứng nhận của Việt Nam được Tổng...
Read More..

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THÉP- 0905527089

Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN (Thông tư 58) ban hành ngày 31/12/2015 và có hiệu lực ngày 21/3/2016. Thông tư 58 ban hành thay thế hoàn toàn hiệu lực của Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Vậy Thông tư 58 có khác gì so với Thông tư 44. Những loại...
Read More..

Latest

QCVN 6-3:2010/BYT – 0905 527 089
Hồ sơ công bố thực phẩm sản xuất trong nước – 0905 527 089
Vietcert – Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA NHẬP KHẨU – MR TƯỞNG – 0905 849 007
Chứng nhận hợp khăn giấy(Mr Tưởng_ 0905 849 007)

Recent Comments